Kunnaphatz

SCC - (วิเคราะห์ด้วย Neo-Wave)

ลดลง
SET:SCC   SIAM CEMENT CO
วิเคราะห์ SCC - ไทม์เฟรม Day
ผิดถูกยังไงรอตลาดเฉลยครับ

- มองว่าราคาจะต้องลงไปทำ New-Low เพื่อจบ wave-c หรืออาจจะเกิด c-failure(C-ไม่ลงไปทำ New-Low) หลังจากนั้นจะรอรูปแบบครับ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ