bnet17

SCC แนวรับ 388

ลดลง
SET:SCC   SIAM CEMENT CO
SCC แนวรับ 388
หากยืน แถว 394 บาทไม่ได้
จะร่วงลงไป บริเวณ 388 เป็นแนวรับ ที่แข็งแกร่ง

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ