yoga_lover

น่าสนใจ เทรนขาขึ้น volumมำ

SET:SANKO   SANKO DIECASTING (THAILAND) PCL
สวยงามในวันนี้น่าสนใจตรงสัญญาณ ขึ้น ลองเข้าซักไม้ ดีไหมเพื่อนๆๆ
มีครบองค์ที่เราคิดว่าใช่
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ