Nicksry

sand ใจเย็นๆ

ลดลง
BITKUB:SANDTHB   The Sandbox
รอถือ Spot แถวนี้ดีกว่าครับ

 เมื่อสามเหลี่ยมปรับตัวจบราคามักวิ่งไป 75% ของคลื่นที่ยาวที่สุดในสามเหลี่ยมเป็นบทความเพื่อการศึกษาไม่ใช่บทความเพื่อชี้นำการลงทุน
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ