kiyoshi999

SABUY วิเคราะห์กราฟ

ลดลง
kiyoshi999 ที่อัปเดต:   
SET:SABUY   SABUY TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED
พฤติกรรมของกราฟ มันมีการ ปรับตัว-พัก-ปรับตัว-พัก ซึ่ง
เช็ดอัตราส่วนอะไรแล้ว ก็ไม่เข้ากฏของ Impulse ครับ
เพราะฉะนั้นเราก็จะจัดให้มันเป็น Non-Standard Small X

รูปแบบเป็น Double Combination ครับ
- Zigzag + x + Flat เป้าหมายที่ 10.4 กับ 9.0 ครับ

ด้วยความที่มันยืนหยุ่นมาก ชุดที่ 2 มันจะจบตรงไหนก็ได้
ในช่วงระหว่างหลังจาก x ลงมา ส่วนใหญ่ก็จะจบที่ .382 .618 1 ประมาณนี้

ที่ผมให้เป้าหมายที่ 9.0 เพราะมันเป็นเป้าหมาย small x ชุดที่สองเพื่อจะจบ

แต่ผมก็ให้เป้าหมายที่ฐานคลื่น A(10.4) ไว้ด้วย เพราะมันก็เป็นส่วนของแนวรับพอดี

(กล่าวถึงชุดที่สองใน small x)
แต่ถ้ามองถึงความเป็นไปได้คือ ถ้า b มันรีเทรซน้อยขนาดนั้นเมื่อเทียบกับคลื่น a คือจะเห็น
ว่ามันเกิน .618 ไปนิดเดียวเอง ซึ่ง ถ้า b ยิ่งรีเทรซน้อย คลื่น c ก็ยิ่งมีโอกาสที่จะหลุดลงไป
ทำ New-Low ใต้จุดสิ้นสุดของคลื่น a มากขึ้น

เสริมอีกนิดถ้ามันจบที่ 0.618 ก็จะเป็น Double Failure คร้าบ ตอนนี้ก็รอ
SET:SABUY
ความคิดเห็น:
ถึงเป้าหมาย 10.4 แล้ว
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ