kiyoshi999

SABUY แชร์ไอเดียและเป้าราคา

ลดลง
SET:SABUY   SABUY TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED
มองว่าราคาจะต้องลงไปก่อน เพื่อจบ wave-5(w.c ด้วย)
แล้วจะรีบาวน์ดขึ้นเป็นขาขึ้น

*wave-2 เป็น Neutral Triangle
*wave-4 เป็น Zigzag
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ