dithchai

แผน TFEX S50Z21 19-10-2021

TFEX:S50Z2021   SET50 INDEX FUTURES
แผน TFEX S50Z21 19-10-2021

TF5นาที

#ถ้าขึ้นต่อแต่ไม่ข้าม 992 ต่อให้ มีแรงซื้อเข้ามาจนเป็นแท่งเขียวยาวก็จะมีแนวต้านแข็ง 996.2
#ถ้าเช้ามาโดดข้าม 996.2 ไปเลยจะขึ้นไปหาเป้า 1002.6 / 1004.6 / 1015.1
#ถ้าเช้ามาโดดลข้าม 983.3 จะมีแนวเด้ง 981 / 977.9 / 969.8 โดย 977.9 จะเป็นแนวเด้งได้ 1 รอบ 5 นาที
#ถ้าเปิดในกรอบ 983.3-992 (กรอบปรับฐาน TF15 สามารถดัก L S ได้ ตาม High low นั้นๆ)
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ