theoris

ซื้อสะสม S50Z2019

เพิ่มขึ้น
theoris ที่อัปเดต:   
TFEX:S50Z2019   SET50 Index Futures
ทยอยเก็บสะสมตอนลง
หลังจากไอเดียก่อนหน้าที่ให้ Short ลงมาในแนวรับ และให้ซื้อกลับในอาทิตย์นี้
ตอนนี้ ตลาดอาจมีบางวันย่อตัวลงมาก็ใช้โอกาสนั้น ทยอยเข้าซื้อ

เป้าตามชาร์ต ขั้นต่ำ
ให้ดูอายุสัญญาด้วย
ความคิดเห็น:
ราคาลงมาน่าเก็บ
3 โซน ตามรูป

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ