joeiji

SETพักตัวกำลังจะจบ

เพิ่มขึ้น
TFEX:S50Z2019   SET50 INDEX FUTURES
คาดว่าการปรับตัวชุดนี้น่าจะจบแล้วที่ waveA=waveC หรือ ถ้าไม่จบน่าจะลงมาในสัดส่วน 161.8% ของwaveAที่ 1077

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ