Hybrid_Trader

SET50 UPDATE

เพิ่มขึ้น
TFEX:S50U2023   SET50 INDEX FUTURES
ราคาปัจจุบัน ย่อเวฟ 4 ย่อย มีความเป็นไปได้สองกรณีคือย่อที่ 23.6 (แนว Mode) หรือ 38.2 แล้วขึ้นต่อ โปรดใช้จักรยานในการปั่น
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ