HumanGraphy

" S50U20 : 3 Case จบ แบบ Normal Flat Wave"

HumanGraphy ที่อัปเดต:   
TFEX:S50U2020   SET50 INDEX FUTURES
" S50U20 : 3 Case จบ แบบ Normal Flat Wave"
ปิดการเทรด ด้วยตนเอง:
ตกเทรน >> ทิศทางขึ้นย่อย (C เดิม) จบลงแล้ว
Update ในแผนถัดไป

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ