HumanGraphy

S50U20 [TFEX] : Wave Scenario1 ขึ้นทำเวฟ 5 ย่อย

เพิ่มขึ้น
TFEX:S50U2020   SET50 INDEX FUTURES
S50U20 : Wave Scenario1 ขึ้นทำเวฟ 5 ย่อย

ราคาสร้าง x3W แล้วขึ้นทำเวฟ 5 ย่อยอีกครั้ง ก่อนพักลงเวฟ B

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ