Nungz

s50u2019 แนวโน้มยังลง

TFEX:S50U2019   SET50 INDEX FUTURES
รอบขาขึ้นที่ผ่านมาตอนนี้ทุนเฉลี่ยนส่วนใหญ๋มาอยู่ด้านบนกันหมดแล้ว ตีความได้ว่า อย่างแรก ทยอยปิด L แถว1105-1108 กันเยอะมากก
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ