Hybrid_Trader

S50 M30 Correction Flat

ลดลง
TFEX:S50H2024   SET50 Index Futures
ราคาอยู่ในสถานะคลื่น 4 ไป 5 ของ impulsive wave ขา c ของ Flat ในดีกรีที่ใหญ่กว่า ต้องระวัง False break แฃ้วกลับเข้ากรอบค่อยหาจังหวะ Short ตามเทรนลงมา
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ