HumanGraphy

TFEX : กรณี Wave 2 เป็น Double Zigzag

ลดลง
HumanGraphy Pro+ ที่อัปเดต:   
TFEX:S50H2022   SET50 INDEX FUTURES
TFEX-S50H22 ราคาเคลื่อนไหวยกตัวขึ้นแบบผันผวนคล้ายจะฟอร์มตัวเป็น Double Zigzag ซึ่งเป็น 1 ในหลายเคสที่เป็นไปได้...
กรณีที่จะเป็น Wave2 แบบ Double Zigzag จริง จะต้องไม่มีการเบรกจุดเริ่มต้นของ Wave 1 ขึ้นไป (New High) และจะต้องหลุดกรอบ Channel ลงมาและหลุดแนวรับ Low ตามลำดับอีกด้วย

จึงเป็นเหตุผลในการสร้างแผนการเทรนในครั้งนี้ คือ

=> Trading ฝั่ง Short
=> Stop เมื่อเกิด New High
=> Target ปลายเวฟ 3 (หรือ 161.8% ของเวฟ 1)

***สิ่งสำคัญ ณ ตอนนี้ยังไม่มีการเบรกเทรน แปลว่าทิศทางยังไปเปลี่ยน จึงจำเป็นต้องติดตามจุด confirm ทั้งสองจุดด้วยจึงจะมั่นใจได้ว่ามีโอกาสเปลี่ยนทิศทางลงเวฟ 3 ได้จริง....แต่ถ้ายอมรับ Stop ได้ก็ไม่มีปัญหา :)
การซื้อขายยังคงดำเนินอยู่:
ผ่านจุดคอนเฟิร์ม หลุด Channel แล้ว เข้าแผนแล้วยืนยันทิศทางถูกต้อง มีโอกาสลงหาเป้าหมาย
การซื้อขายยังคงดำเนินอยู่:
ราคาหลุดแนวรับ ยืนยันด้วยจุด confirm ที่ 2
ปิดการเทรด: ถึงเป้าหมายการทำกำไร:
ถึงเป้าหมายแบ่งปิดทำกำไร

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ