ราคาปิดต่างกันในทามเฟรมที่ต่างกัน วันที่ 27 กันยายน ปิดDay ที่ 971.8 แต่ปิดที่intraday ที่ 970.2 การวิเคราะห์ทิศทางจะเปลี่ยนไปมาแค่ไหน จะดูเป็นภาวะหมีไปเลยถ้าดูที่TImeframe intraday วันที่Session เส้นป่ะสีน้ำเงิน เพราะแท่งเทียนสุดท้ายแท่งที่4สุดท้ายของวันปิดที่ราคา970.2 ช่วงRoll คาบเกี่ยวเปลี่ยนสัญญา จาก U ไป V (โปรดใช้วิจารณญาณส่วนบุคคล) เชื่อราคาปิดอันไหน 970.2 engulfing หรือ 971.8