dohoon913

TD13 นับแบบ Classic Count ในภาวะ sideway ส่งผลอย่างไรต่อ S50M24

TFEX:S501!   SET50 Index Futures
TD13 นับแบบ Classic Count ในภาวะ sideway ส่งผลอย่างไรต่อ S50M24

เราจะปรับรูปแบบการนับ TD SEQUENTIAL ให้เข้ากับสภาพตลาดด้วย Classic Count

จากชาร์ทแสดงผล TD13 จากช่วงบ่ายของวันที่ 11 มิ.ย.2567 อ่านได้ดังนี้

Main Support 803.60-805.30 เป็นแนวรับสำคัญ

สัญญาณ TD13 ให้แนวโน้มทางลงพักตัวชั่วขณะ สิ่งที่จะตามมาคือการ รีบาวด์ หรือ รีเวอร์ซอล

หาก "การดีดตัวเกิดขึ้นจริง" จะมีกรอบเป้าหมายดังนี้ 810-812-814

ทางขึ้นเทรดเก็งกำไรระยะสั้นได้ในกรอบเป้าหมาย

ทางลงให้รอการดีดตัวทดสอบกรอบเป้าหมายแล้ว "ขึ้นหมดแรง" จึงเข้าทำ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ