dohoon913

S50M24 กับ TD BUY#13 ใน 120min มีผลอย่างไรในบ่ายวันที่ 10/06/67

TFEX:S501!   SET50 Index Futures
S50M24 กับ TD BUY#13 ใน 120min มีผลอย่างไรในบ่ายวันที่ 10/06/67

เมื่อใช้การนับแบบ Aggressive Count จะได้ชุด TD#13 ใน S50M24 120min

กรอบล่างคือ 803.60 จาก S4@YEAR ของสมการ Camarilla

อาจใช้การดีดตัวจาก TD#13 ทำกำไรสั้นๆ จบในวันได้

โดยมีจุดยอมแพ้ที่การปิดสิ้นวันต่ำกว่า 803.60
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ