coachsujitra

S50 ลงอีกขาก่อนรีบาวครั้งใหม่

ลดลง
TFEX:S501!   SET50 INDEX FUTURES
s50 ไทยได้สร้างรูปแบบราคา เตรียมลง ขา c

โดยมีโซนราคา 862-869 sl 869

มีโซนทำกำไรอยู่ที่บริเวณ 838

rr 1:2
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ