B-Stark

RWI

เพิ่มขึ้น
SET:RWI   RAYONG WIRE INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
จำนวนเข้าชม 768
19
Smart MCDX แท่งแดงมากกว่า 5 เป็นแท่งแรก พร้อม Vol เข้าสูงกว่า ในรอบ 15 วัน

ราคาเข้า 2.30
กำหนด SL ที่ 2.12 ต่ำกว่าราคาปิด ( buffer )
TP ที่ 2.64 ( Risk Ratio 1:2 )

* กำไร ณ Q2 2564 กำไร 183.45 ลบ. ฟื้นจากปีที่แล้ว ตอนสิ้นปี 2563 กำไรเพียง 30.88 ลบ. *
การซื้อขายยังคงดำเนินอยู่

ความคิดเห็น