kittiwut

RSRUSDT กำลังพยายามฝ่าเส้น EMA 200

BINANCE:RSRUSDT   RSR / TetherUS
RSRUSDT กำลังพยายามฝ่าเส้น EMA 200
โดยทุกครั้งที่มีการฝ่าทะลุนั้น มักใช้ ความแรงและเร็ว
ครั้งนี้จะผ่านไปได้หรือไม่

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ