Tanakorn_Koomrampai_CMT_CFTe

ROJNA Impulse เข้าคลื่น 4 ก่อนไป 5

เพิ่มขึ้น
SET:ROJNA   ROJANA INDUSTRIAL PARK
ROJNA TF H1-H4 เป็นคลื่นส่งImpulse เข้าคลื่น 4 ก่อนไป 5
ตอนนี้เริ่มทำคลื่นปรับ Flat : A-B--->C
C ควรย่อลงมาสัก 38.2% ก่อนไปต่อ

Tanakorn Koomrampai ,CMT, CFTe
FBpage(Thai) : www.facebook.com/graphtechnic
Line @graphtechnic
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ