Nimmano

RBF ซื้อ 9.45 ตัดขาดทุน 8.35

เพิ่มขึ้น
SET:RBF   R&B FOOD SUPPLY PCL
RBF
ซื้อ 9.45
ตัดขาดทุน 8.35

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ