AceKeta

PRM เจ้าอาณาจักรแห่งท้องทะเล

SET:PRM   PRIMA MARINE PCL
ธุรกิจหลัก ขนส่งน้ำมัน เรือขนส่ง และจัดเก็บน้ำมัน ( Turnaround จากวิกฤต )

รูปแบบกลับตัว ชัดในหลายเทคนิค เช่น
- ตัดเส้นเทรนไลน์123 (สีดำ)
- volume เข้าพร้อมกราฟ discount ลงมา ไม่นานนี้
- rebound พร้อม volume ที่เส้น Trend zone
- เข้า pattern head&shoulder

กราฟถ้าตีเส้น zone ได้ถูกต้อง จะตัดสินใจง่าย หาจุดเข้า , ออก , SL ได้ง่าย
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ