AunZzZ

27/7/64 Prapat

เพิ่มขึ้น
SET:PRAPAT   PEERAPAT TECHNOLOGY PCL
การเก็บสะสมหุ้น แถวราคา 1.89-1.90 เก็บได้ เพื่อขายด้านบน
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ