yoga_lover

pato สวย จุดซื้อ ได้ แต่รอวันจันทร์

SET:PATO   PATO CHEMICAL INDUSTRY
th.tradingview.com/chart/j22CNnYS/
รอ ราคา เฝ้าดูวันจันทร์
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ