KridsanawatWay

OSP จะกลับขึ้นไปอีกครั้ง ?

เพิ่มขึ้น
KridsanawatWay Pro+ Updated   
SET:OSP   OSOTSPA PUBLIC COMPANY LIMITED
วันนี้ขอเผยแพร่แนวคิดแบบภาษาไทยบ้างเผื่อจะได้มีคนเข้ามาชมเยอะขึ้นครับ 55+
OSP ในภาพ time frame 2 hr . สั้นๆ ตามทฤษฎี elliot wave กำลังฟอร์มตัวขึ้นเป็นคลื่น 3 ของคลื่นใหญ่ A ใน corrective wave หรือจะเป็นคลื่นใหญ่ 1 ก็ได้ครับ
ซึ่งสามารถเข้าซื้อในราคาปิดวันนี้ที่เหนือ 24.5 และวางจุด stop loss ที่ 24.3 เนื่องจากถ้าเป็นคลื่นปรับ 2 ในคลื่น 3 จะลงมาเพียง 61.8% หรือ 78.6% fibonacci ถ้าลงมาต่ำกว่านี้จะต้องนับใหม่ครับ risk/reward ratio = 5 น่าสนใจทีเดียวครับ
ส่วนใครที่รอได้สามารถเข้าซื้อที่ 24.3 หรือ มั่นใจกว่านั้นตรงราคาเบรคทำคลื่น 3 ในคลื่น 3 อีกทีได้ครับ
เป้าหมายราคาอยู่ที่ 161.8% fibonacci โดยแบ่งทำกำไรส่วนหนึ่ง และที่เหลือใช้ trailing stop loss เพื่อถือรันไปคทำกำไรที่สูงกว่านั้นคือ 261.8% fibonacci คือราคา 27.5 บาทครับ

ท่านใดมีความเห็นเพิ่มเติมแบ่งปันได้ครับผม ^^
โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจลงทุนด้วยตัวท่านเองครับ
--Doctor Way play stock--
ความคิดเห็น: อธิบายคลื่นเป็นภาษาไทยอาจจะเข้าใจยากหน่อยครับ 55
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ