Kunnaphatz

OPUSDT IRREGULAR FLAT

ลดลง
BINANCE:OPUSDT   OP / TetherUS
เนื่อจาก B เกิน 100% ของ A ไปแต่ไม่ไปไกลมาก จึงอยู่ในรูปแบบ Irregular Flat ที่ต้องมี New low ต่ำกว่า A คร้าบ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ