jassada

NZDUSD ทำรูปแบบ Strong B C flat เพื่อทำ Wave3 เป้าหมาย 261.8%

เพิ่มขึ้น
OANDA:NZDUSD   ดอลลาร์นิวซีแลนด์ / ดอลลาร์สหรัฐ
NZDUSD ทำรูปแบบคลื่น 3 เป้าหมายต่ำที่ควรจะไป 261.8%
เผ้าดูอีกอีกทีว่าจะทำคลื่นยืดได้หรือไม่?
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ