FX:NZDUSD   ดอลลาร์นิวซีแลนด์ / ดอลลาร์สหรัฐ
มุมมองยังอยู่ในขาขึ้น ทรงกราฟคือ terminal impulse wave คลื่นกำลังปรับตัวอยู่ในสถานะ W4 น่าจะ Retracement ที่ระดับ fibonacci 88.6 เนื่่องจากตัวคลื่่นที่ไวทำ Hidden Divergence ระหว่าง W2 กับ W4 ทำการ Entry ที่ระดับ 88.6 SL 100 Tp ที่ High ของ W3 ครับ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ