FX:NZDJPY   ดอลลาร์นิวซีแลนด์ / เยนญีปุ่น
หลังจากราคาได้ลงไปทำลายโครงสร้างราคา มีการกลับตัวขึ้นมาอย่างรุนแรง
คาดการณ์ว่าจะมีแนวโนมขึ้นมาเทสบริเวณหัวไหล่ขวาเพื่อลงไป อย่างไรก็ตามการเทรดจะต้องมีSLทุกครั้ง
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ