theoris

ขาย NZDJPY ราคาตลาดหรือในโซนขาย

ลดลง
theoris Updated   
OANDA:NZDJPY   ดอลลาร์นิวซีแลนด์ / เยนญีปุ่น
รายละเอียดในชาร์ต
ความคิดเห็น: +40 pips
ความคิดเห็น: +70 pips ปิด ทำกำไร บางสว่น

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ