FX:NZDJPY   ดอลลาร์นิวซีแลนด์ / เยนญีปุ่น
ราคามาถึงบริเวณโซนแนวต้านใน ทามเดย์ เกิดรูปแบบ H&S ใน h 4 พร้อม divergence เปิด sell ลงมา
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ