FX:NZDCHF   New Zealand Dollar/Swiss Franc
ราคาหลุดลงมาอยู่ด้านล่างของเทรนไลน์ขาขึ้นและแม้ว่าสวิงโลวใหม่จะยังไม่ต่ำลงเมื่อกับก่อนหน้าแต่จังหวะที่ดีดตัวขึ้นมานี้ก็เหมือนจะหมดแรงและไม่สามารถขึ้นไปทำไฮใหม่สูงขึ้นได้ เมื่อไฮมันไม่สูงขึ้นแล้วก็น่าจะมีโลวต่ำลง มองหาจังหวะเข้า Sell ตั้ง SL TP ตามภาพ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ