FX:NZDCHF   New Zealand Dollar/Swiss Franc
ใน LTF เป็น Down Trend แต่ว่า HTF ได้เปลี่ยนเป็น Up Trend แล้ว ทำให้การหาจังหวะเล่น sell รอบนี้ ไม่ควรถือยาวมาก

ราคากำลังทำ HMN : Bat ซึ่งตรงกับกรอบชาแนลพอดี แล้วก้ตรงกับโซนแนวต้านด้วย อาจจะปรับตัวลงให้เห็นได้

และถ้าราคาสามารถเบรค low เดิมได้ อาจจะมีโอกาสเป็น Bat ภาพใหญ่ก่อนปรับตัวขึ้นได้
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ