tradingwithtoptrader

NZDCHF H1 รอ BreakOut

เพิ่มขึ้น
OANDA:NZDCHF   NZD/CHF
จำนวนเข้าชม 241
3
NZDCHF กำลังสร้าง Pattern DoubleBottom ตอนนี้รอเบรกเส้น Neckline แล้วรอย่อตัวเพื่อหาจังหวะในการเข้า Buy เป้าหมายแรก 0.61300 และ 0.61600

ความคิดเห็น