golinkfx

NZDCAD (H4) - SHORT SET UP

ลดลง
OANDA:NZDCAD   NZD/CAD
ความคิดเห็นในเชิงเทคนิค💬💬
NZDCAD ราคาขึ้นไปทดสอบแนวต้านของ Ascending Channel และ STOCH และมีแนวโน้มขาลง ทำให้ราคามีโอกาสที่จะยังคงอยู่ในแนวโน้มขาลงอย่างต่อเนื่อง

ทางเลือกในการลงทุน💭💭
ENTRY - ราคาต่ำกว่า 0.86300 ให้เข้า SELL
โดยกำหนดเป้าหมายราคา
TP1 - 0.86051✅
TP2 - 0.85491 ✅✅
STOPLOSS - 0.87009 💢
💢ปล.เมือราคาถึงแนว 0.86051
เลื่อนเส้น Stoploss -ขึ้นมาตำแหน่งที่เปิด เพื่อป้องกันการขาดทุน

❗❗Disclaimer : GOLINKFX ขอเตือนคุณว่าข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ไม่จำเป็นต้องเป็นข้อมูลตามเวลาจริงหรือถูกต้องเสมอไป CFDs (หุ้น ดัชนี ฟิวเจอร์ส) และราคา Forex ทั้งหมดไม่ได้มาจากการแลกเปลี่ยนแต่มาจากผู้ดูแลสภาพคล่อง และราคาจึงอาจไม่ถูกต้องและอาจแตกต่างจากราคาตลาดจริง ซึ่งหมายความว่าราคาเป็นสิ่งบ่งชี้และไม่เหมาะสำหรับวัตถุประสงค์ในการซื้อขาย ดังนั้น GOLINKFX จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียในการซื้อขายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลนี้

golinkfx หรือใครก็ตามที่เกี่ยวข้องกับ golinkfx จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียหรือความเสียหายอันเป็นผลมาจากการพึ่งพาข้อมูลรวมถึงข้อมูล ใบเสนอราคา แผนภูมิ และสัญญาณซื้อ/ขายที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ โปรดรับทราบอย่างครบถ้วนเกี่ยวกับความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายในตลาดการเงิน ซึ่งเป็นหนึ่งในรูปแบบการลงทุนที่เสี่ยงที่สุด
ออเดอร์ถูกยกเลิก: ราคาไม่ลงมาต่ำกว่า 0.86300 ไม่มีการซื้อขาย order ยกเลิกครับ

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ