ThaiTalkForex

วิเคราะห์แนวโน้มคู่ NZD/CAD H4 By Harmonic System

OANDA:NZDCAD   NZD/CAD
วิเคราะห์แนวโน้มคู่ NZD/CAD H4 By Harmonic System

เข้า Buy จุด D ที่ราคา 0.82840

SL ใต้จุด X ที่ราคา 0.82344

จุดทำกำไร 2 ระดับ

TP1: 0.83351

TP2: 0.83679

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ