Nakun26

Netease มีโอกาส Strong B

เพิ่มขึ้น
NASDAQ:NTES   NetEase, Inc
ภาพปัจจุับนรอลุ้นมีโอกาสที่จะเป็น Strong B เพื่อยกตัวขึ้น W3 (X3W)

รอซื้อไม้ที่ 2 : เบรค 101.21 ซื้อตาม SL ถ้ามีท่าที่ที่เบรคแล้วจะยืนไม่ได้
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ