SET:NETBAY   NETBAY PUBLIC COMPANY LIMITED
ย่อมาถึง 88.7% อยู่ในช่วงการจับจังหวะซื้อ รอย่ออีกครั้งหากไม่ต่ำกว่า low เดิมสวย ระยะกลางอาจเป็น sideware ในกรอบขนาดใหญ่ แต่มักเล่นกันเหนือเส้น POC
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ