BINANCE:NEARUSDT.P   NEAR / TetherUS PERPETUAL CONTRACT
น่าจะกำลังขึ้นทำขา B ใหญ่
ขึ้นอยู่กับมุมมอง
แต่ถ้าดูใน TF1 เกิด bearish divergence บังคับให้ลง อาจจะลงทำ b ย่อยในขา B ได้

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ