Kunnaphatz

NEARUSDT แชร์ไอเดีย

เพิ่มขึ้น
BINANCE:NEARUSDT   NEAR / TetherUS
หากราคาสามารถทะลุ TrendLine ขนานไปได้ อาจจะเป็น wave-3x ถ้าไม่ก็เป็น small x หรือจบ c แล้วลงเลย
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ