Scoopbidoo

จีบ Near ก่อนจะมีคนเห็น

BINANCE:NEARUSDT   NEAR / TetherUS
สำหรับคนที่นับ Elliott Wave ไม่เป็นอย่างผม ก็ขอแนะนำ INDY Elliotte Wave Absolute ใช้คู่กับ CDC (HAP) จะเห็นว่า ใน TF D และ 4 HR พึ่งจบ W5 สิ่งที่น่าสนใจคือการกลับตัวในระยะสั้น
ในตอนนี้ ใครกล้าที่จะ BET มีโอกาสอยู่ใน ทั้ง หัว a และ ถือยาวได้ถึง b เพื่อรอ กลับตัวเป็น C
SL สวยๆ 19-1.8 กันวืด...โดยยึดหลัก เข้าก่อนจะสวย กันนะคับ

ไอเดียที่เกี่ยวข้อง

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ