PEPPERSTONE:NAS100   CFD เงินสด 100 เหรียญสหรัฐ
-โครงสร้าง higher time frame ขาขึ้น
-เกิดแท่ง Reverse hammer ที่ TF4H
-RSI 4H >50 แสดงขึ้นกำลังซื้อมากกว่าขาย

-โครงสร้าง TF15M ขาขึ้น
-ราคาปัจจุบันชนแนวต้านสำคัญ
-Fibo 23.6 ซ้อนทับกับ demand zone
-แนวโน้ม RSI กำลังเพิ่มขึ้นแสดงถึงแรงซื้อที่เพิ่มขึ้น ที่ TF15M

**เข้าซื้อที่ Tf15M
**Fibo26.8
**Demand zone
**Flip zone
**SL ใต้ demand zone
*TP ้high ล่าสุด
ต้องการที่จะเห็นการ pull back ก่อนที่จะทำลายแนว major resistance

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ