TrisithKeeratireungwattana

MTC vs. EPS Surprise

การศึกษา
SET:MTC   MUANGTHAI CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
สำหรับ MTC
ตลาดมีการตอบรับ EPS Surprise ที่ดีกว่าคาด
ทำให้ ราคาปรับตัวขึ้นเรื่อยๆ ตามผลประกอบการ

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ