AunZzZ

More

เพิ่มขึ้น
SET:MORE   MORE RETURN PCL
more ยังเป็นมุมมอง ในเทรนขาขึ้น โดยมีแนวต้าน ที่ 1.49 แนวรับระยะสั้น 1.32

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ