ThanasakFB

MINT 30/8/2020

เพิ่มขึ้น
SET:MINT   MINOR INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY
ในภาพใหญ่มองว่า MINT มีโอกาสมองว่าจบขาลงไปแล้ว และกำลังเริ่ม cycle ใหม่

ในภาพเล็กที่ต้องติดตาม คือ การพักตัว W2 จบแล้วหรือจะดำเนินต่อเป็น Nonstandard Large X wave
สังเกตการวิ่งขึ้นของราคาด้วยความเร็วและแรงหากไม่ใช่ให้สังหรใจไว้และพิจารณาล็อคกำไรตามแนวต้านต่างๆ

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ