Thatchai789

mint

เพิ่มขึ้น
SET:MINT   MINOR INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY
ถ้าาคาไม่ทำนิวโลแล้วสามารถเบรค 22.50 ได้ เป้าก็จะอยู่แถวๆ 31 บาท

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ