SET:MIDA   MIDA ASSETS PCL
ไม่รู้เวฟ 4 จบหรือยัง ถ้าจบก็จะลงทำเวฟ 5 แต่ถ้าการเด้งครั้งนี้ สามารถเด้งได้สูงกว่า 0.69 แปลว่าขา c นี้จบไปแล้ว

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ