ThanapongVIP091

MBK มีโอกาสปรับตัวขึ้น

เพิ่มขึ้น
SET:MBK   MBK PUBLIC COMPANY LIMITED
เกิดขึ้นในลักษณะ คลื่นอีเลียตอิมพัลซิฟเวฟ (12345)
แนวรับเข้า BUY จุดตัดขาดทุน ในลักษณะเส้นสีฟ้า ตามความเหมาะสมของทุน

(กดไลค์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับ^_^)

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ